Onder het motto ‘En geeft u mij eens ongelijk!’ publiceer ik hier op (hopelijk) prikkelende wijze mijn gedachten en meningen over wat er allemaal mis is/gaat op ons werkgebied. U bent van harte uitgenodigd om te reageren.

   

Zelf bepalen met wie u zaken doet?

Als u een half brood wilt kopen, kunt u kiezen uit diverse bakkers of supermarkten. Op basis van ervaring, prijs en kwaliteit kiest u de toeleverancier die u het beste lijkt. Hoe anders is dat voor woningcorporaties, gemeenten en andere overheden! Zij zijn gebonden aan lastige en vaak nodeloos ingewikkelde aanbestedingsregels. Dat maakt hun keuze voor bouwpartners een tijdrovende affaire. Een oplossing kan liggen in Ketenintegratie.

Aanbesteding
De complexiteit bij het kiezen van bouwpartners is iets waar ik mij dagelijks over verbaas. Door ingeworteld wantrouwen kan een gemeente of woningcorporatie niet zomaar bepalen met welke aannemer of fabrikant men zaken doet. Bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente zijn er allerlei bedrijven die gebouwen mede bruikbaar houden. Cameratoezicht, beveiligingspersoneel, technisch onderhoud, et cetera. Nu moet die gemeente volgens Europese regelgeving al dat werk van externen regelmatig opnieuw aanbesteden.

“…of gelijkwaardig.”
En let op: van de Europese unie mogen geen namen in het bestek worden opgenomen. Alleen een functionele omschrijving is toegestaan. Daar gaat het dus mis: men krijgt niet meer wat men verwacht/bedoelt. Andere leveranciers menen altijd dat ze gelijkwaardig zijn. Hierbij moet de opdrachtgever aantonen dat de aanbieding niet gelijkwaardig is. In een lopend bouwproces gaat dat altijd fout. Dan wordt er misbruik gemaakt van de tijdslijn, dat heet bouwtijd en oplevering.

Na de oplevering gaan na verloop van tijd andere bedrijven onderhoudscontracten uitvoeren, deze zijn vaak niet op de hoogte van de eerste keuze. Ook zijn ze vaak niet op elkaar afgestemd. Met andere woorden extra kosten in afstemming en instandhouding. De Europese unie heeft wel een oplossing in het bestek: “…of gelijkwaardig.” Hierdoor kan de concurrentie niet klagen dat men wordt uitgesloten. En daar gaat het dus helemaal mis.

Het schiet geen klap op
Er komt een enorm overleg op gang, zoekwerk, getouwtrek, gereken, twijfel. Resultaat: vertraging en extra kosten. En zo gaat het met alle onderdelen dat bij bouwen of onderhoud komt kijken. Zowel bouwproducten, kwaliteit als organisatorische zaken. Kost allemaal tijd en geld. En het schiet geen klap op. Dat is extra vreemd omdat juist wij - vanuit onze enorme welvaart - zekerheid en keuzevrijheid hebben. Als opdrachtgever moet je toch zelf kunnen bepalen met wie je zaken doet? Zelf zonder rompslomp je hoge eisen kwijt kunnen in de markt?

Wat gaan we daaraan doen?
In eerste instantie als opdrachtgever weer investeren in kennis, en de regie over het bouwproces nemen. Wie betaalt die bepaalt! Daarbij gaan alle partijen in het bouwproces een samenwerking aan op basis van transparantie en vertrouwen. De opdrachtgever maakt een voorselectie van fabrikanten en uitvoerders. En vervolgens werken alle gekozen partners samen aan het project zonder dat er een hiërarchische structuur is, met het proces als uitgangspunt. Dit heet tegenwoordig ketenintegratie.

Ketenintegratie
Door puur op het gehele proces te sturen is er alle ruimte voor kwaliteit en efficiency. Het vraagt wel transparantie. Je moet elkaar een beetje in de keuken kijken, eerlijke informatie verschaffen, elkaar vertrouwen en fatsoenlijk samenwerken. Her en der zie ik succesvolle initiatieven die met Ketenintegratie of Supply Chain Management mooie resultaten boeken. Meer informatie over ketenintegratie vindt u hier:
www.businessissues.nl
www.encyclo.nl/begrip/Ketenintegratie

Rest u nog de goede partners te kiezen. Mijn advies is om alleen met mensen zaken te doen die: - Inlevingsvermogen hebben
- Beslisbevoegd zijn.
- Prettig zijn om mee om te gaan
- De kennis delen
- Problemen voorkomen

Op deze manier kunt u de juiste kennis en ervaring naar u toe halen. Kunt u zaken doen op basis van kwaliteit en gelijke hoedanigheid!

Conclusie:
Door met ketenintegratie deze manier invulling te geven aan uw opdrachtgeverschap is heel veel tijd en geld te winnen, zonder dat u extra risico loopt. Ik wens u daarmee veel succes.

Ferry Haijemaije
Augustus 2010

Reacties, klik hier