Ferry Haijemaije is ’Realisator’

Tussen droom en daad staan wetten in de weg,
en praktische bezwaren.

Als er één citaat van toepassing is op de projecten die ik voor mijn relaties gedaan heb, dan is het deze wel. Uit een gedicht van Willem Elschot.

Hij verwoordde het goed. Zorgen dat dingen nu eens gewoon voor elkaar komen blijkt heel lastig. Goede voornemens verzanden zonder duidelijke redenen. Prachtige plannen haperen door regelgeving of bureaucratie. Klare taal wordt wollig. Mensen en praktijk zijn weerbarstiger dan u dacht.

Herkent u dit?
Dan heet ik u van harte welkom op mijn Factor 4 site. Het is mijn genoegen en mijn specialiteit om schot te brengen in het zakendoen van alledag. Smeerolie te zijn van processen. Realisator te zijn van uw beleid, bedoelingen en wensen. Zonder poespas en recht door zee. Waar dat precies tot kan leiden leest u op deze website.