De kracht van geïntegreerde concepten.

   

Nog mooier wordt mijn vak wanneer ik aan de basis kan staan van een nieuw project of product. In dat geval ben ik mede-ontwikkelaar van een Concept waarin alle facetten van eventueel succes vooraf gedefinieerd zijn. Het gaat dan om productontwikkeling, kwaliteit, inkoop, verkoop, organisatie, marketing. Al deze factoren worden vooraf beoordeeld en ingevuld en gelijktijdig geïmplementeerd. Mijn praktijkervaring op het gebied van productkennis, innovaties en nieuwe ontwikkelingen komt hierbij goed van pas. Communicatie en coachen is eveneens een belangrijk onderdeel. Deze aanpak levert zeer succesvolle projecten op, zoals:

WhizLock®.
Samen met politie Amsterdam-Amstelland heb ik een celdeurconcept ontwikkelt waarbij door vormgeving en uitstraling van de celdeuren de cellenblokken een menselijkere uitstraling zouden krijgen. Daardoor wordt het gedrag veranderd en dat is merkbaar bij de arrestantenzorg. Veel cellencomplexen in Nederland hebben inmiddels WhizLock® deuren, tot grote tevredenheid van de betreffende korpsen. In dit concept vormden productontwikkeling, marketing en strategie een doordachte combinatie. Het WhizLock® concept wordt momenteel verder uitgebouwd in de psychiatrie in separeerafdelingen en PI instellingen en medische wereld.

Doornenbal Combikozijn.
In een werkgroep waarin de TimmerSelektgroep Doornenbal, een houtimporteur, een onderhoudsbedrijf, het TNO, het GIW en Hee! Communicatie & Creatie zitting hadden, heb ik het initiatief genomen om het houten combikozijn opnieuw extra onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers. Het kozijn biedt dankzij doelmatig houtgebruik een oplossing voor het steeds schaarser worden van hout als grondsstof. Lange levensduur, kostenbeheersing en lage exploitatielasten van het kozijn zijn goede bijkomende aspecten. Inmiddels zijn honderden woningen en utiliteitsgebouwen met dit unieke kozijn uitgevoerd. In Concept 3 en 4.

Risico toets voor de toepassing van houtenkozijnen.
In samenwerking met TNO, Woningborg, Twee Snoeken Automatisering heb ik een instrument ontwikkeld waarmee architecten en opdrachtgevers in de ontwerpfase risicofactoren van de buitenkozijnen in kaart kunnen brengen. Hiermee is het mogelijk vanuit het ontwerp de juiste houtsoort te kiezen en af te stemmen op de verwachte levensduur van 40 jaar, de exploitatieperiode van het vastgoed. Het resultaat is doelmatig houtgebruik, lage onderhoudskosten en vermijden van houtschade. Het juiste hout zit op de juiste plaats.

TitanWood.
De innovatie van TitanWood met het product Accoya® past uitstekend in mijn filosofie. Er zijn namelijk innovaties in de houtbranche nodig om in de toekomst hout als grondstof te kunnen veilig te stellen. En om het te kunnen blijven gebruiken als hernieuwbare grondstof. Accoya® is geacetyleerd hout dat door dit proces duurzaamheidsklasse 1 heeft gekregen. Hierdoor is voor de houtsoort Pinus Radiata een veel breder toepassinggebeid ontstaan en wordt de druk op tropisch hardhout op den duur verminderd. Samen met TitanWood zal ik verder nieuwe toepassingsgebieden ontwikkelen en opzetten. Het gaat er dan ook om ketenverantwoordelijkheid, innovaties en duurzaam bouwen met hout een nieuwe stimulans geven. Bij integrale oplossingen voor duurzaam bouwen en doelmatig grondstofgebruik passen een aantal bedrijven uitstekend binnen mijn filosofie en zij bieden bovendien altijd concrete oplossingen. Bij samenwerking is hierbij vertouwen, innovatie, transparantie van het grootste belang. Vandaar dat ik deze bedrijven tot tevredenheid regelmatig voorstel aan mijn opdrachtgevers.

 

 

 
 
naar boven