FSC. Een kwestie van dóen.

 

FSC-hout heeft zich een vaste plaats veroverd in de bestekken van Nederlandse bouwprojecten. Er zijn in ons land honderden bedrijven die FSC-hout aanbieden en/of verwerken. Toch word ik regelmatig gevraagd te bemiddelen bij FSC-gerelateerde problemen. Het lijkt dan alsof FSC-hout, of houtproducten, lastig verkrijgbaar zijn. Of dat FSC alleen over tropisch hardhout gaat. Onzin, het gaat om de grondstof hout en en bovendien is FSC-hout gewoon een kwestie van doen.

Als FSC-specialist help ik u praktijkgericht om de FSC systematiek probleemloos in te voeren. Ik assisteer bij vraag en aanbod, productinformatie, bestek en partnerkeuzes. Daarbij doorbreek ik graag de vaste gewoontes die het gebruik van FSC belemmeren! Naast mijn meer dan 15 jaar ervaring zet ik ook productinnovaties in om succes te garanderen. Werkt u bij een gemeente, institutionele belegger, projectontwikkelaar, woningcorporatie of architect? Weet u dat dingen anders moeten, maar niet precies hoe? Ik ben graag de katalysator die u daadwerkelijk helpt om de FSC systematiek in te voeren en FSC-hout in uw project toegepast te krijgen. De maatschappij vraagt het van ons!

Recente voorbeelden hiervan zijn.
FAKRO dakvensters
ABN-AMRO
Woonbron Maasoevers
Ymere ontwikkeling
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam
Kristal 4 dimensionale ontwikkelingen
Projectbureau IJburg te Amsterdam
Milieudienst West-Holland
ComWonen te Rotterdam
Estrade projecten te Rotterdam


FAKRO dakvensters
naar boven
FAKRO dakvensters is begin 2006 door mij gestimuleerd om zich FSC te laten certificeren. Zij zijn hier daadkrachtig mee omgegaan en FAKRO is nu de eerste wereldspeler op het gebied van dakvensters met FSC certificatie. Zij stellen hiermee een voorbeeld. Resultaat: meer afzet bij zichzelf respecterende opdrachtgevers.
ABN-AMRO.
naar boven
Voor ABN-AMRO heb ik vijf projecten en procedures getoetst bij de toepassing van FSC producten. Ook zijn er aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen gemaakt en ingevoerd. Er is een bijdrage geleverd aan de Storemanual. Resultaat: meer bewustwording en meer FSC in de projecten.
Woonbron Maasoevers.
naar boven
Deze woningcorporatie is ondersteund om de FSC doelselling verder in de organisatie te krijgen, door middel van voorlichting en praktijkgerichte ondersteuning bij uitvoering van projecten. Het programma van eisen is getoetst en aangevuld. Resultaat: meer FSC in de bouwprojecten.
Ymere ontwikkeling.
naar boven
Ook hier wordt de organisatie geholpen de FSC doelstellingen verder te verdiepen, door middel van projectbegeleiding, monitoren en inbreng van FSC kennis naast het reguliere projectmanagement. Inmiddels zijn een flink aantal projecten met FSC geraliseerd.
Nieuwbouw Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.
naar boven
Zoveel als mogelijk wordt hier FSC hout en houtproducten in de nieuwbouw gerealiseerd. Voor zowel exterieur als interieur. Daarvoor worden de bouwdirectie en de architect door mij ondersteund. Ook hier geldt praktische inbreng van productkennis, innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Handhaving is eveneens een belangrijke activiteit. Resultaat: eerste ziekenhuis met een hoog FSC gehalte.
Kristal 4 dimensionale ontwikkelingen te Amsterdam.
naar boven
Actief kennis ingebracht zodat in een groot aantal woningbouwprojecten in Amsterdam en Den Haag FSC is toegepast. In dit traject toeleveranciers gemotiveerd en ondersteund de juiste materialen en partners te vinden om FSC hout voor productie in te kunnen kopen.
Projectbureau IJBurg te Amsterdam.
naar boven
Het projectbureau werd ondersteund bij de vragen uit de markt, zoals verkrijgbaarheid, FSC mogelijkheden. Als marktpartijen van mening zijn dat FSC niet verkrijgbaar is, werd ik ingeschakeld om dit te bevestigen of ontkennen en oplossingen aan te dragen. Door mijn inbreng werden er uiteindelijk meer projecten in FSC gerealiseerd. En is de basis gelegd om actief de marktpartijen te stimuleren de ingeslagen weg te blijven volgen.
Milieudienst West-Holland.
naar boven
Namens de Milieudienst West Holland werkte ik de FSC-coach voor 13 gemeenten. Waren er vragen over FSC dan konden de gemeenten bij mij terecht. De ondersteuning bestond uit voorlichting en het bijeen brengen van vraag en aanbod. Resultaat: bewustwording op gang gebracht en een basis gelegd voor verdere invulling van FSC ambities.
ComWonen te Rotterdam. naar boven
Hier bied ik zowel organisatorische als projectgerichte ondersteuning om zo FSC kennis binnen de organisatie te vergroten. Dit betekent voorlichting, bestekken toetsen, juiste partners aandragen, innovaties en productkennis inbrengen. Resultaat: vanaf december 2009 een groot aantal nieuwbouw en renovatieprojecten in uitvoering genomen waar alleen FSC gecertificeerde bedrijven voor inschreven en uitsluiten FSC hout in wordt verwerkt. Tevens is een verbetering in de aanvangskwaliteit van de woningen bereikt.
Estrade projecten te Rotterdam. naar boven
Estrade projecten te Rotterdam Samen met de interne FSC coördinator er voor gezorgd dat de FSC methodiek volledig in het interne kwalietssysteem (BRL 6005) is op genomen. Met als resultaat als eerste woningcorporatie in 2009 FSC gecertificeerd te zijn. Dit heeft er toe geleid dat alle projecten vanaf 2009 worden gemonitoort op FSC gebruik waarbij eventuele afwijkingen vroegtijdig worden gecorrigeerd. Bovendien kan Estrade eenvoudig aantonen maatschappelijk een flinke bijdragen te leveren om verder ontbossing in te dammen.
Estrade projecten te Rotterdam

 

 

 

 
 
naar boven