In het bedrijfsleven praten we te veel
en doen we te weinig.

   

Het succesvol leiden van verbeteringsprocessen loopt als een rode draad door mijn carrière. In allerlei bedrijven en organisaties heb ik samenwerkingsverbanden tot stand gebracht en bedrijven geleid naar betere resultaten op basis van duurzaam ondernemen. Hierbij behoort ook het opzetten van een heldere organisatiestructuur, het neerzetten van duidelijke verantwoordelijkheden en het verbeteren van persoonlijke kwaliteiten.

Mijn werkervaring is bedrijfskundig, commercieel en technisch georiënteerd. Marketingvraagstukken behoren eveneeens tot mijn expertise. De concrete resultaten van door mij geleide processen zijn een marktgerichte organisatie, verbeterde marktpositie en een betere winstgevendheid. Nu klinkt dit allemaal geweldig als je het opschrijft maar het gaat uiteindelijk toch om visie, daadkracht en actie.


Enkele voorbeelden:

Fabrikant van kozijnen en houtskeletbouw
Met behulp van een inventarisatie heb ik de potentie van een vastgelopen organisatie zichtbaar gemaakt, daarna een investeringsplan opgesteld. Na goedkeuring van directie en aandeelhouders heb ik uiteindelijk de doorstart in gang gezet.

Landelijke Arbo organisatie
Na de fusie van drie interne Arbo-diensten van een aantal multinationals gaf ik regionaal leiding aan de uitvoering van de transformatie tot een landelijke marktgerichte Arbo organisatie. Het ging hier vooral om een bewustwording van het functioneren, om de geesten rijp te maken voor verandering, om in gang zetten van het proces.

Houtveredelingsbedrijf
Hier heb ik een strategisch actieplan opgesteld en instrumenten ontwikkeld om de organisatie na een faillissement te herpositioneren. Vervolgens is de directie ondersteund bij de uitvoering.

Verhuurbedrijf van geluid, licht en beeld voor evenementen
De stroef lopende samenwerking van de fusiepartners (directieleden) onderzocht. Na begeleidingsgesprekken met behulp van de MDI-methodiek het functioneren van de directieleden inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. De directie ondersteund bij het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Adviesbureau in de farmacie
De directie ondersteund bij de doorstart van de adviesorganisatie. Begeleiding van het opzetten van interne organisatie, personeelsmanagement, winst en verlies rekening, financiële planning, kostprijsberekeningen, bezettingsgraad, tariefstelling e.d.

Stichting DOEN/FSC Nederland
Hier heb ik het FSC makelaarsproject geïnitieerd en dit vervolgens uitgevoerd samen met FSC Nederland. Daarvoor is vraag en aanbod bij elkaar gebracht voor het gebruik van hout en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen, zowel internationaal als landelijk. In twee jaar heb ik zeer veel relaties bij elkaar gebracht en de handel bevorderd. Gemeente, woningcorporaties, institutionele beleggers en projectontwikkelaars zijn door mij persoonlijk ondersteund bij het uitvoeren van hun FSC beleid in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

 
 
naar boven