Mijn Visie.

   

Mijn denken en doen is en blijft gebaseerd op duurzaamheid en kwaliteit, in samenhang met een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. In diverse directiefuncties binnen vastgoedmanagement-organisaties en bij productiebedrijven in de bouwsector was het voor mij daarom vanzelfsprekend om spaarzaam om te gaan met grondstoffen. In de houtverwerkende industrie heb ik er altijd naar gestreefd hout uit goed beheerde bossen te verwerken en de houtkwaliteiten af te stemmen op de toepassing ervan. Innovaties en samenwerken met goede partners voerden de boventoon om uiteindelijk een verantwoord eindproduct te kunnen realiseren. De gezamenlijke verantwoording voor een eindproduct en ketensamenwerking is volgens mij een vanzelfsprekendheid.

Als directeur van een deurenfabriek maakte ik in 1995 voor het eerst kennis met de FSC systematiek. Ik wilde als eerste deurenfabriek eenvoudig aantonen dat wij tropisch hardhout uit aantoonbaar goed beheerde bossen verwerkten. De FSC systematiek gaf mij als eindverantwoordelijke onmiddellijk een geruststellend gevoel dat je aantoonbaar een waardevolle bijdrage levert aan het terugdringen van ontbossing. Bovendien gaf het voor opdrachtgevers de zekerheid dat je als toeleverancier het serieus meent met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mijn inzet is altijd bedrijfskundig, commercieel en technisch georiënteerd. Het succesvol leiden van verbeteringsprocessen binnen verschillende soorten organisaties, loopt als een rode draad door mijn carrière. Mijn ambitie is het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en het leiden van bedrijven naar betere resultaten op basis van duurzaam ondernemen. Het ontwikkelen van concepten en de positionering ervan is dan een belangrijk onderdeel. Hierbij behoort ook het opzetten van een heldere organisatiestructuur, het neerzetten van duidelijke verantwoordelijkheden en het verbeteren van persoonlijke kwaliteiten. Al die uiteenlopende facetten van het in gang zetten van voornoemde trajecten maken dat ik met plezier en met succes mijn klanten en relaties van dienst ben.

 

 

 
 
naar boven